Skip to main content

Teaching

Materiały do zajęć prowadzonych w Zespole Teoretycznego Modelowania Procesów Chemicznych w roku akademicki 2017/2018 (semestr letni) są do pobrania w odpowiednich zakładkach serwisu. Wszelkie pytania dotyczące spraw dydaktycznych prosimy kierować za pośrednictwem FORMULARZA POCZTOWEGO.
The materials for classes taught in the academic year 2017/2018 (summer semester) at the Theoretical Modeling of Chemical Processes Group can be downloaded in the appropriate tabs of the site. For any questions regarding educational matters, please contact via POSTAL FORM.

Adresat: / Recipient:
Twoje imię i nazwisko: / Your name and surname:
Twój E-mail: / Your E-mail:
Priorytet: / Priority:
Temat listu: / Subject letter:
Treść listu: / Text:

.