Skip to main content

Chemia Obliczeniowa

CHEMIA OBLICZENIOWA


nowa specjalność na kierunku CHEMIA
studia II-go stopnia stacjonarne (2-letnie magisterskie)


Co to jest chemia obliczeniowa?
Chemia obliczeniowa to nowa dyscyplina z zakresu nauk chemicznych, szybko rozwijająca się w ostatnich latach, wykorzystująca różnorodne metody obliczeniowe do badania właściwości oraz dynamiki układów molekularnych, które są realizowane za pomocą komputerów. Metody chemii obliczeniowej są nie tylko przydatne przy interpretacji wyników badań doświadczalnych, lecz również mogą być stosowane np. jako wstępny etap do syntezy nowych związków chemicznych istotnych w chemii materiałów czy też projektowaniu nowych leków a także natury wiązań chemicznych.

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędziesz na tej specjalności?
Specjalność Chemia obliczeniowa jest oferowana na studiach II-go stopnia stacjonarnych. W ramach specjalności nauczysz się pracować z systemem operacyjnym Linux, który obecnie jest podstawowym i powszechnie używanym systemem operacyjnym na klastrach obliczeniowych. Zapoznasz się z zaawansowanymi metodami chemii kwantowej służącymi do badania efektów korelacji elektronowej, metod hybrydowych (przydatnych do badań dużych układów molekularnych, również o znaczeniu biologicznym) oraz opartych na teorii funkcjonałów gęstości. Poznasz także metody bardzo ważne przy projektowaniu nowych leków oraz metody służące do opisu dynamicznego układów molekularnych. Dowiesz się jak za pomocą metod chemii obliczeniowej można badać np. klastery i nanoklastery metali, układy polipetydowe czy też struktury lipidowe, białkowe i kwasy nukleinowe. Poznasz również tzw. niekonwencjonalne metody chemii obliczeniowej jak np. metody Monte Carlo i metody oparte na teorii automatów komórkowych, sieci neuronowych lub algorytmów genetycznych. Ponadto, nasza specjalność oferuje zajęcia oparte na badaniach doświadczalnych w ramach zajęć z zaawansowanych metod fizykochemicznych, przydatnych w każdym laboratorium chemicznych.

Co po studiach?
Po ukończeniu studiów na specjalności Chemia obliczeniowa możesz podjąć pracę w laboratoriach chemicznych, instytucjach badawczych, wyższych uczelniach czy np. w firmach zajmujących się opracowywaniem nowych leków. Ponadto, znajomość systemu operacyjnego Linux oraz np. metod opartych na teorii automatów komórkowych (które również stosuje się do symulowania złożonych procesów ekonomicznych, ruchu drogowego, rozwoju epidemii itp.), sieci neuronowych i algorytmów genetycznych umożliwi znalezienie pracy poza chemią.

Treści poniższych przedmiotów z bloku specjalnościowego dostępne do pobrania w formacie .DOC lub .PDF

  • Wprowadzenie do systemu Linux
  • Elementy zaawansowanej chemii kwantowej
  • Metody hybrydowe chemii kwantowej - badania układów polipeptydowych
  • Zaawansowane metody fizykochemiczne
  • Teoria oddziaływań międzycząsteczkowych
  • Teoretyczne modelowanie układów biologicznych
  • Niekonwencjonalne metody chemii obliczeniowej
  • Metody DFT – modelowanie klasterów i nanoklasterów metali
  • Metody dynamiki molekularnej ab initio