Skip to main content

Grants and Awards

The research projects carried out by the Group:

 • "Study of a peptide of Alzheimer disease (tau) and the prevention of phosphorylation of peptide when in contact with FeII"
  Internal Grant for Young Scientists, Ministry of Science and Higher Education of Poland.
  Principal Investigator: Nuno Manuel Almeida Barbosa, M.Sc.
  Duration: 01.05.2012 – 01.05.2013

 • "Teoretyczne badania wpływu efektów nanotoksycznych na poprawność replikacji kodu genetycznego"
  Internal Grant for Young Scientists, Ministry of Science and Higher Education of Poland, No. 105/10/E-344/M/2011
  Principal Investigator: Piotr Durlak, Ph.D.
  Duration: 06.06.2011 – 06.06.2012

 • "Opis wpływu jonów węglanowych i maleinowych na hydratację jonów sodowych oraz potasowych. Badania dynamiką molekularną wsparte eksperymentem ultradźwiękowym"
  Internal Grant for Young Scientists, Ministry of Science and Higher Education of Poland, No. 105/10/E-344/M/2011
  Principal Investigator: Przemysław Dopieralski, Ph.D.
  Duration: 06.06.2011 – 06.06.2012

 • "Eksperymentalne i teoretyczne badania układów oddziaływujących z ksenonem oraz zmian struktury układów molekularnych indukowanych światłem podczerwonym w niskich temperaturach (XEPHOT)"
  ERA Chemistry, Open Initiative 2009, under Grant No. ERA-Chemistry-2009/01/2010
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof.
  Duration: 1.01.2011 – 31.12.2013

 • "Badania kwantowomechaniczne tlenków i ozonków fulerenu C70 i ich modyfikowanych endohedralnie analogów"
  Ministry of Science and Higher Education of Poland, under Grant No. N N204 2807 38
  Principal Investigator: Andrzej Bil, Ph.D.
  Duration: 29.03.2010 – 28.03.2013

 • "Próba wyjaśnienia natury oddziaływań oraz opis struktury geometrycznej i elektronowej układów wielodziałowych zaangażowanych w tworzeni nietypowych kompleksów molekularnych"
  Ministry of Science and Higher Education of Poland, under Grant No. N N204 3061 37
  Principal Investigator: Jarosław Panek, Ph.D.
  Duration: 01.10.2009 – 31.09.2011

 • "Badanie oddziaływań kationów metali z peptydami"
  Ministry of Science and Higher Education of Poland, under Grant No. N N204 2168 34
  Principal Investigator: Robert Wieczorek, D.Sc.
  Duration: 15.02.2008 – 14.12.2009

 • "Struktura i właściwości makrocyklicznych ligandów tetraamidowych wchodzących w skład nowej klasy katalizatorów Fe-TAML – badania teoretyczne"
  Ministry of Science and Higher Education of Poland, under Grant No. N N204 2241 34
  Principal Investigator: Krzysztof Mierzwicki, Ph.D.
  Duration: 15.04.2008 – 14.04.2010

 • "Teoretyczne badania właściwości układów rozpuszczalnikowych na przykładzie wybranych cieczy jonowych i nadkrytycznego CO2"
  Ministry of Science and Higher Education of Poland, under Grant No. N N204 4021 33
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof. (Karolina Kisowska, M.Sc.)
  Duration: 30.10.2007 – 29.10.2009

 • "Dynamika ruchu protonu w modelowych układach z wiązaniem wodorowym – badania teoretyczne"
  Ministry of Science and Higher Education of Poland, under Grant No. N N204 0958 33
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof.
  Duration: 8.10.2007 – 7.10.2010

 • "Obliczanie i projektowanie struktury molekularnej materiałów w kontekście ich właściwości fizykochemicznych – hipoteza nowych struktur"
  COST Chemistry Action D26 „Integrative computational chemistry” , under Grant No. 105/E-344/SPB/COST/KN/DWM 104/2005/2006
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof.
  Duration: 1.09.2005 – 31.03.2007

 • Marie Curie European Reintegration Grant „The studies on mechanism of chemical reactions and nature of chemical bonds by means of topological analysis of the electron localization function ELF”
  “REACTELF” (in the 6-th Framework Program UE).
  Principal Investigator: Sławomir Berski, Ph.D.
  Duration: 01.06.2005 – 31.05.2006

 • "Systemy molekularne w ramach nanoskali – parametry energetyczne i uwarunkowania strukturalne powstawania i funkcjonalności układów złożonych"
  COST Chemistry Action D19 „Chemical functionality specific to the nanometr scale”, under Grant No. 105/E-344/SP./COST/T-09/DZ 105/2003-2004
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof.
  Duration: 1.03.2003 -30.09.2005

 • "Modelowanie adsorpcji cząsteczek tlenków węgla i azotu na powierzchni metali oraz tlenków 13. grupy metodami chemii kwantowej"
  State Committee For Scientific Research (KBN), under Grant No. 7 T09A 054 20
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof. (Jarosław Panek, M.Sc.)
  Duration: 1.01.2001 – 31.12.2002

 • "Teoretyczna analiza oddziaływań w kompleksach molekularnych za pomocą funkcji lokalizacji elektronów"
  State Committee For Scientific Research (KBN), under Grant No. 3 T09A 064 15
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof. (Sławomir Berski, M.Sc.)
  Duration: 1.08.1998 - 31.12.1999

 • "Badania spektroskopowe i teoretyczne kompleksów kwasu azotawego"
  State Committee For Scientific Research (KBN), under Grant No. 3 T09A 005 11
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof.
  Duration: 1.09.1997 - 30.06.1999

 • "Reversible proton transfer phenomenon along the hydrogen bond - problem of influence of environment"
  State Committee For Scientific Research (KBN), under Grant No. 2 0794 91 01
  Principal Investigator: Zdzisław Latajka, Prof.
  Duration: 17.07.1992 – 30.06.1995