Skip to main content

Laboratoria

Laboratoria rok akademicki 2017/2018 (semestr letni)

  • Modelowanie molekularne, II st. I rok

MODELOWANIE MOLEKULARNE NA USOS-Web >>>

Zarys programu zajęć laboratoryjnych:
-------------------------------------------------------------

  1. Rozwiązywanie wybranych zagadnień chemicznych (np. analiza konformacyjna, badania właściwości dynamicznych układów molekularnych, modelowanie reakcji chemicznych, itd.) z wykorzystaniem programu HyperChem, Gaussian.
  2. Zapoznanie się z wybranymi programami do obróbki i wizualizacji obliczeń: ChemCraft, Molden, GaussView, VMD, Swiss PDB Viewer itd.
  3. Obliczenia na poziomie mechaniki molekularnej, ab initio, DFT, metod pół empirycznych, dynamiki molekularnej, itd.

Literatura, materiały do zajęć:
-------------------------------------------------------------

1. M. Doskocz, J. Doskocz, S. Roszak, R. Gancarz, "Modelowanie molekularne w chemii organicznej Część pierwsza Przygotowanie obliczeń oraz struktura cząsteczek", 2007 [ISBN 978-83-926222-0-8 Drukarnia Politechniki Wrocławskiej.]
2. Portal o modelowaniu molekularnym
3. I. N. Levine, "Quantum chemistry", Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000.
4. F. Jensen, "Introduction to computational chemistry", Wiley, New York, 2007.
5. D. Young, "Computational chemistry. A practical guide for applying techniques to real world problems", Wiley, New York, 2001.
6. C. J. Cramer, "Essentials of computational chemistry. Theories and models", Wiley, 2004.
7. L. Piela, "Idee chemii kwantowej", PWN, Warszawa, 2001.

Metoda oceniania:
-------------------------------------------------------------
Ewaluacja ciągła - przygotowanie wstępu teoretycznego do zajęć, prawidłowe wykonanie obliczeń metodami teoretycznymi, raporty.