Skip to main content

Tematy prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2017/2018

Prace licencjackie

 1. prof. dr hab. Zdzisław Latajka
  Nanosamochody molekularne
  Praca literaturowa.

 2. prof. dr hab. Zdzisław Latajka
  Projektowanie nowych biomateriałów.
  Praca literaturowa.

 3. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Numeryczne rozwiązanie niezależnego od czasu równania Schrödingera dla potencjału prostokątnej studni.
  Praca programistyczna

 4. dr hab. prof. UWr Sławomir Berski
  Analityczne rozwiązanie niezależnego od czasu równania Schrödingera dla atomu wodoru.
  Praca literaturowa.

 5. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Ekstrakcja eskuliny, glikozydu kumarynowego, z owoców kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum).
  Praca eksperymentalna.

 6. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Grafy i ich zastosowanie w chemii.
  Praca literaturowa.

 7. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Zastosowanie chemicznej teorii grafów w badaniach QSPR.
  Praca obliczeniowa.

 8. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Zastosowanie automatów komórkowych w modelowaniu właściwości fizykochemicznych.
  Praca obliczeniowa.

 9. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Przeszukiwanie przestrzeni konformacyjnej eskuliny metodami obliczeniowymi chemii.
  Praca obliczeniowa.

 10. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Badanie energetyki reakcji Dielsa-Aldera metodami obliczeniowymi chemii kwantowej.
  Praca obliczeniowa.

 11. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Budowa spektrofotometru UV-VIS oraz proste pomiary fizykochemiczne.
  Praca eksperymentalna /konstruktorska, student buduje proste urządzenie

 12. dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
  Opis zjawiska tunelowego i pomiary na skaningowym mikroskopie tunelowym.
  Praca literaturowa oraz pomiar na STM (Wydział Fizyki i Astronomii).

 13. dr Andrzej Bil
  Metody teoretycznego modelowania przesunięć chemicznych 13C.
  Praca literaturowa.

 14. dr Przemysław Dopieralski
  Disiarczki i ich reaktywność.
  Praca literaturowa.

 15. dr Piotr Durlak
  Bioszkło - materiał przyszłości.
  Praca literaturowa.

 16. dr Piotr Durlak
  Chemia snu - kortyzol vs. melatonina.
  Praca literaturowa.

 17. dr Jarosław Panek
  Przegląd współczesnych metod obliczeniowych dla układów biochemicznych (białka, DNA).
  Praca literaturowa.

 18. dr hab. Jerzy Moc
  Sfrustrowane pary Lewisa.
  Opracowanie literaturowe plus ewentualnie modelowanie

 19. dr hab. Jerzy Moc
  Molekularne sześciowodorki.
  Opracowanie literaturowe plus ewentualnie modelowanie

Prace magisterskie

 1. prof. dr hab. Zdzisław Latajka
  Modelowanie molekularne nowych potencjalnych biomateriałów.

 2. dr hab. prof. UWr Sławomir Berski
  Zależność lokalnej struktury elektronowa wiązania C-C od długości wiązania - badania za pomocą topologicznej analizy funkcji lokalizacji elektronów.

 3. dr hab. prof. UWr Sławomir Berski
  Oddziaływanie kationów metali Cu2+, Zn2+, Ca2+ i Ba2+ z dwupeptydem Phe-Phe. Badania metodami obliczeniowymi chemii kwantowej.

 4. dr Andrzej Bil
  Wpływ bazy funkcyjnej na przesunięcia chemiczne 13C.

 5. dr Piotr Durlak
  Charakterystyka wiązania wodorowego wspomaganego rezonansem (RAHB) w prostych kryształach. Obliczenia statystyczne na poziomie metod CPMD i PIMD.

 6. dr Piotr Durlak
  Modelowanie parametrów EPR-owskich wybranych rodników przy zastosowaniu adduktów spinowych opartych na PBN.

 7. dr. hab. Jerzy Moc
  Modelowanie prostych reakcji chemicznych jednym z programów Hyperchem/Gaussian/Gamess.

 8. dr. hab. Jerzy Moc
  Molekularna Spinotronika - modelowanie.